Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. + 387 (0)55 772 237

Vlada RS

Adresa: Vuka Karadžića 4, 78 000 Banja Luka
Telefon: +387 51 331 301
Faks: +387 51 331 311 
Web site: www.vladars.net

Ministarstvo privrede, energetike i razvoja RS

Ministarstvo privrede, energetike i razvoja vrši upravne poslove i druge stručne poslove iz oblasti industrije, energetike i rudarstva.

Adresa: Vuka Karadžića 4, 78 000 Banja Luka
Telefon: +387 51 331 720
Faks: +387 51 331 721 
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Odjeljenje za mala i srednja preduzeća i proizvodno zanatstvo (u okviru Ministarstva privrede, energetike i razvoja RS)

Odjeljenje za mala i srednja preduzeća i proizvodno zanatstvo obavlja poslove usmjerene na razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetničkih radnji u RS.

Adresa: Vuka Karadžića 4, 78 000 Banja Luka
Telefon: +387 51 331 726
Faks: +387 51 331 721

Ministarstvo finansija RS

Ministarstvo finansija obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na sistem budžetiranja i javne finansije, republički trezor, sektor finansiranja, osiguranja i fiskalne politike.

Adresa: Vuka Karadžića 4, 78 000 Banja Luka
Telefon: +387 51 331 350
Faks: +387 51 331 351 
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju RS

Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju vrši upravne i druge stručne poslove koji su usmjereni na unaprjeđenje ekonomskih odnosa sa inostranstvom kroz pripremu i praćenje (monitoring) stranih ulaganja, promociju i realizaciju konkretnih programa i projekata, koordinaciju privrednih aktivnosti u inostranstvu i druge aktivnosti.

Adresa: Vuka Karadžića 4, 78 000 Banja Luka
Telefon: +387 51 331 430
Faks: +387 51 331 436
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Fond za razvoj i zapošljavanje RS

Fond za razvoj i zapošljavanje RS obavlja aktivnosti: servisiranja dugova po kreditnim linijama kojima upravlja, podsticanja razvoja preduzetništva kroz olakšan pristup izvorima finansiranja, podrške zapošljavanju i stvaranja uslova za usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada i podrške razvoju lokalne infrastrukture.

Adresa: Vladike Platona 3, 78 000 Banja Luka
Telefon: +387 51 221 270, 217 290
Faks: +387 51 217 947
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ,
Web site: www.rsdef.org

Zavod za zapošljavanje RS

Zavod za zapošljavanje RS je institucija koja obavlja aktivnosti praćenja kretanja na tržištu rada i provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja.

Adresa: Save Mrklje 14, 78 000 Banja Luka
Telefon: +387 51 216 519
Faks: +387 51 216 519
Web site: www.zzrs.org

Republički zavod za statistiku RS

Republički zavod za statistiku je republička upravna organizacija Republike Srpske sa osnovnim zadatkom da proizvodi zvanične statističke podatke za sve kategorije korisnika, od Vlade i drugih organa, preko poslovnih sistema, naučnih institucija, medija, do najšire javnosti.

Adresa: Veljka Mlađenovića 12 d, 78 000 Banja Luka
Telefon: +387 51 450 275, 450 280
Faks: +387 51 450 279
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web site : www.rzs.rs.ba

Privredna komora RS

Privredna komora RS je dobrovoljna asocijacija privrednika, koja zajedno sa regionalnim komorama čini jedinstven komorski sistem. Aktivnosti Privredne komore RS su usmjerene na stvaranje privrednog ambijenta koji omogućava i podstiče efektivnije i efikasnije poslovanje, promociju i povezivanje privrede Republike Srpske sa svjetskom privredom.

Adresa: Đure Daničića 1/2, 78 000 Banja Luka
Telefon: +387 51 215 744, 215 833
Faks: +387 51 215 565
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web site: www.komorars.ba

Direkcija za privatizaciju RS

Direkcija za privatizaciju RS je institucija koja provodi privatizaciju državnog kapitala u preduzećima.

Adresa: Mladena Stojanovića 7, 78 000 Banja Luka
Telefon: +387 51 308 311
Faks: +387 51 311 245
Web site: www.rsprivatizacija.com

Opština Ugljevik

Načelnik Opštine
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Skupština Opštine 
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Adresa: Trg Draže Mihajlovića, bb
Telefon: +387 55 / 771 829
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Web site: http://www.opstinaugljevik.net/